Portrétne fotenie v ateliéri

Portrétne fotenie si v poslednom období získalo veľkú obľubu. Pri ňom nie je dôležitá kvantita. Ide o kreativitu, nápad, ako z obyčajnej fotografie urobiť skutočné zrkadlo človeka. Zameriava sa na tvár a zachytáva najvýraznejšie črty nielen zovňajšku, ale hlavne osobnosti. Výraz tvárea energia, čo z portrétu vyžaruje, prezrádza o človeku mnoho. Neopakovateľné emócie, pocity, túžby... Kvalitný a prirodzený portrét často charakterizuje osobnosť omnoho autentickejšie ako opis vyjadrený slovami.